Staat van reserves 2018-2021

Reserve

Boek-waarde
1-1-2018

Storting-en
2018

Onttrek-kingen
2018

Boek-waarde
31-12-2018

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Boek-waarde
31-12-2021

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve met bufferfunctie

9.970

9.970

9.970

9.970

9.970

Algemene reserve vrij besteedbaar

53.118

3.876

49.242

48.040

49.306

49.973

Algemene reserve met inkomensfunctie

-

-

-

-

-

Alg res met bufferfunctie grondexploitatie

-

-

-

-

-

Egalisatiereserve recessie

-

-

-

-

-

ALGEMENE RESERVES

63.088

-

3.876

59.212

58.010

59.276

59.943

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

23.686

700

217

24.169

5.160

5.160

5.160

Reserve Stedelijke vernieuwing

166

110

56

56

56

56

Reserve Rietvink

4.287

4.287

-

-

-

-

Reserve dekking afschrijvingslasten

9.088

4.233

538

12.783

30.791

29.677

28.603

Reserve herwaardering activa

6.050

450

5.600

5.150

4.700

4.250

Reserve Nationaal Uitvoeringsprogramma

-

-

-

-

-

Egalisatiereserve rioleringen

1.468

-

1.468

1.468

1.468

1.468E

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

20

20

20

20

20

Reserve incidentele kosten 2016-2018

730

153

577

577

577

577

Reserve incidenteel nieuw beleid 2015-2018

875

700

175

175

175

175

SUBTOTAAL OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

46.370

4.933

6.455

43.380

43.043

41.369

39.735

Bedragen x € 1.000

Onderwerpen