Inleiding

De onderwijsvisie van Leidschendam-Voorburg vormt de basis voor de invulling van de activiteiten binnen het programma Onderwijs: De visie kent zes pijlers om gezond en veilig opgroeien en de maximale ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken:

  • onderwijshuisvesting
  • integrale Kindcentra
  • brede scholen voortgezet onderwijs
  • gezonde en veilige scholen
  • passend onderwijs
  • relatie onderwijs - arbeidsmarkt

Aandeel in het totaal

Lasten

€ 987

4,0%

Taakvelden