Algemeen

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2015-2018 “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” en in de nota Lokale heffingen.

Onderwerpen