Voorwoord van het college

We presenteren u graag de begroting voor 2018. Het is bovendien onze tweede digitale begroting. We geven daarin opnieuw op een overzichtelijke en leesbare manier inzicht in de laatste plannen van dit college. Hierin hebben we de Kadernota 2018 en de ontwikkelingen die daarna plaatsvonden verwerkt.

In 2018 zetten we het huidige beleid voort. De begroting laat voor 2018 bovendien met 0,5 miljoen euro een bescheiden plus zien. Dit is een gevolg van stevige keuzes die de gemeente bij de Kadernota heeft gemaakt, en het bijstellen van eerder geplande investeringen. Leidschendam-Voorburg blijft hiermee een ambitieuze, moderne, financieel gezonde gemeente met een goede dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarna een nieuw college wordt gevormd. We willen dit college goed van start laten gaan. In de begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders

Klaas Tigelaar
Bianca Bremer
Lia de Ridder
Nadine Stemerdink
Floor Kist

Onderwerpen