Inleiding

Dit programma omvat de uitvoering van de economische agenda. De agenda schept voorwaarden voor een stimulerend ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarbij spoort de gemeente ondernemers aan hierin hun rol en verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert de gemeente de versterking van de vier kernwinkelcentra.

Aandeel in het totaal

Lasten

€ 1.826

2,0%

Taakvelden