Inleiding

Binnen dit programma werken wij aan een optimale bereikbaarheid van de gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeers- en Vervoerplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor de fietser hebben hierin een plek. We werken aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. Wij stimuleren dat meer mensen de fiets gebruiken.

Aandeel in het totaal

Lasten

€ 842

4,0%

Taakvelden