Algemeen

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, staan opgenomen in het investeringsplan 2018 - 2021. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. Per programma is een gedetailleerd overzicht opgenomen over de geplande investeringen. Het investeringsplan heeft voor wat de investeringsuitgaven 2018 betreft een omvang van circa € 37,2 miljoen. Het totale investeringsvolume van alle investeringen geeft voor de komende jaren het volgende beeld:

Onderwerpen