Algemeen

Deze paragraaf gaat in op het grondbeleid van de gemeente in juridische, strategische en financiële zin. Eerst worden de lopende grondexploitaties toegelicht, met de bijbehorende risicoprofielen en mutaties ten aanzien van de te treffen voorzieningen.

Onderwerpen